Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Klomp H. (1956) The altitude of Chaffinch migration. ARDEA 44 (1-3): 235-239
no summary available

In 1949 heeft Deelder uitvoerige waarnemingen gepubliceerd over de zg. ultrahoge breedfronttrek van de Vink in het kustgebied van Noordzee en IJsselmeer bij anticycloonaal weer met NO-O wind. Van 1950-1954 werd in het IJsselmeergebied vastgesteld, door gelijktijdige waarneming op posten langs de kust en in volle zee (dijkperceel bij Leliestad), dat bij gunstig weer het gehele zeegebied op grote hoogte (500-800 m, soms tot 1.200 m) wordt overgestoken. Zulke hoge breedfronttrek over zee kan optreden bij alle windrichtingen. Krachtige ZW-W en NW-N winden zijn evenwel ongunstig, zwakke NO-O en ZO-Z winden zijn gunstig.


[close window] [previous abstract] [next abstract]