Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Scharringa C.J.G. (1974) Ornithological observations from the Coeroeni airstrip, Surinam. ARDEA 62 (3-4): 219-225
no summary available

Tijdens mijn verblijf in Suriname, als dienstplichtig militair bij de TRIS, werd ik tweemaal gedetacheerd naar de Coeroeni Airstrip, gelegen op een klein eiland in de Coeroeni rivier, aan de noordelijke grens van het, met Guyana, omstreden gebied. Gedurende deze tijd - 9 weken - was ik in de gelegenheid om elke dag minstens enkele uren te besteden aan het waarnemen van vogels. Daar er van dit gedeelte van Suriname weinig bekend is, leek het nuttig om mijn waarnemingen te publiceren. In totaal werden 140 soorten waargenomen. Van elke soort wordt enige korte informatie gegeven omtrent het voorkomen op het eiland tijdens mijn verblijf.


[close window] [previous abstract] [next abstract]