Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wolff W.J. (1970) Goal orientation versus one-direction orientation in Teal Anas c. crecca during autumn migration. ARDEA 58 (3-4): 131-141
In de jaren 1957 tot en met 1959 werden te Piaam (Fr.) 1426 Wintertalingen tijdens de herfsttrek gevangen, per vliegtuig naar Znrich in Zwitserland gebracht en daar losgelaten. Van deze verplaatste Wintertalingen werden 293 terugmeldingen ontvangen. Het normale broedgebied van deze talingen ligt in Scandinavid; hun normale winterkwartieren zijn te vinden in Ierland, Engeland en Noord- en Noordwest Frankrijk. Hun standaardrichting tijdens de herfsttrek is ongeveer westzuidwest. De verplaatste eerstejaarsvogels trokken in zuidwestelijke richting verder naar Zuid-Frankrijk. Zij maken daarom tijdens de herfsttrek waarschijnlijk gebruik van een kompasgerichte of eenrichtingsoridntatie. De verplaatste volwassen dieren daarentegen trokken in noordwestelijke richting naar Noord-Frankrijk, dus naar hun normale winterkwartieren. Deze vogels maken daarom tijdens hun herfsttrek waarschijnlijk gebruik van een plaatsgerichte oridntatie. Het lijkt er op dat de verplaatste volwassen Wintertalingen in de jaren na hun verplaatsing weer terugkeren naar hun normale broedgebied en winterkwartieren. De als eerstejaars vogels verplaatste talingen echter bleven in de volgende jaren naar het nieuwe winterkwartier trekken; bovendien kwamen ze waarschijnlijk oostelijker tot broeden dan de niet-verplaatste individuen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]