Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Boldreghini P. & Montanari F.L. (1991) A short note on wintering geese in northern Italy. ARDEA 79 (2): 173-174
no summary available

Deze 'summary' gaat over Riet, Kol- en Grauwe ganzen in de Po-delta. Hier liggen een inpoldering, genaamd Mezzano (17.500 ha) en omringende 'wetlands' van de Cornacchia lagune (totaal 35.000 ha). Een groot gedeelte van dit gebied is gevrijwaard van jacht en nauwelijks bewoond. Daarom heeft dit gebied zich ontwikkeld tot het belangrijkste ganzengebied van (Noord) ItaliŽ.


[close window] [previous abstract] [next abstract]