Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Perdeck A.C. (1963) The early reproductive behaviour of the Arctic Skua, Stercorarius parasiticus (L.). ARDEA 51 (1): 1-15
In dit artikel wordt het voortplantingsgedrag van de Kleine Jager beschreven tot aan het leggen van de eieren. Er 7ijn twee Rechtop dreighoudingen een Long Call en twee andere geluiden tijdens het vechten en vluchten. De verdediging van het territorium geschiedt vooral door Duiken en een speciale aanval hiertegen, de Opsprong. Met deze Opsprong gooit de vogel zich ruggelings in de lucht en valt de duikende vogel aan met de poten. Duik en Opsprong treden ook op tijdens de langdurige Achtervolgingsvluchten. Voedsel opbraken door het mannetje komt veel voor bij het paringsgedrag en de paarvorming. De inleiding hiertoe, het Bedelen, wordt door mannetje en wijfje gedaan. In tegenstelling met de Grote Jager is het Piepen niet duidelijk verschillend van het Bedelen. De paarvorming geschiedt vermoedelijk op territoria tussen de broedterritoria in. Het gedrag wordt vergeleken met dat van de Grote Jager en het verband van een aantal verschillen met de grotere activiteit in de lucht van de Kleine Jager wordt besproken. Een voorlopige vergelijking wordt gegeven tussen de 'displays' van de Jagers en de Meeuwen als groepen. Er wordt gewezen op het minder rijke repertoire van houdingen in de Jagers en op de grotere agressiviteit van de Jagers, misschien veroorzaakt door hun wijze van voedselzoeken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]