Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Perdeck A.C. (1963) Does navigation without visual clues exist in Robins? ARDEA 51 (2-4): 91-104
De proeven van Fromme (1961), die er op wezen dat Roodborsten zich binnenshuis, zonder gebruik te maken van visuele kenmerken, in de te verwachten trekrichting konden oridnteren, werden herhaald. De resultaten van Fromme konden niet worden bevestigd: drie Roodborsten, beproefd tijdens het voorjaar in een met die van Fromme vergelijkbare proefopstelling, bewogen zich op ongerichte wijze in de kooi gedurende hun nachtelijke periode van trekonrust.


[close window] [previous abstract] [next abstract]