Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Smeenk C. & Smeenk-Enserink N. (1975) Observations on the Pale Chanting Goshawk Melierax poliopterus with comparative notes on the Gabar Goshawk Micronisus gabar. ARDEA 63 (3-4): 93-115
Aan Melierax poliopterus, TTn der algemeenste roofvogels in het droge laagland van Noordoost-Afrika, werden waarnemingen gedaan in Tsavo National Park East, Kenya. Er werden gegevens verzameld over de grootte van de home range en over de voortplantingsbiologie. Er waren twee broedtijden (Tabel 1 en 2); de eieren werden in de tweede helft van TTn der twee droge seizoenen gelegd en de jongen groeiden gewoonlijk in de regentijden op; een Melierax-paar kan twee broedsels per jaar grootbrengen. De broedduur bedroeg 36-38 dagen; het aantal eieren was 1 of 2, maar in alle gevallen vloog er slechts 1 jong uit. De donsjongen hadden een hoogst merkwaardige kuif van lange, donkergrijze, haarachtige veren (Fig. 4); in een bepaald stadium van de ontwikkeling van het jeugdkleed vertoonde zich een zeer karakteristiek veerpatroon van drie zones op de onderzijde (Fig. 6). De jongen bleven 7-8 weken in het nest, daarna bleven ze wellicht nog verscheidene maanden afhankelijk. De soort jaagt vanaf een uitkijkpost en leeft voornamelijk van hagedissen (Tabel 3). Het voortplantingssucces leek tot op zekere hoogte afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Aan Micronisus (Melierax) gabar werden vergelijkende waarnemingen gedaan. De eieren werden gelegd tegen het eind van de lange droge tijd (Tabel 4); de jongen groeiden op in het regenseizoen. De donsjongen waren wit en alleen met kort dons bedekt (Fig. 10); de eerste veren van het jeugdkleed vormden een karakteristieke 'slab' op de borst (Fig. 11). De jongen bleven ongeveer 4 weken in het nest. De soort is een drieste jager op voornamelijk kleine vogels en nestjongen. De aanzienlijke verschillen in donskleed, in het groeipatroon aan de veren op de onderzijde, en in roep wijzen erop dat Melierax en Micronisus niet nauw aan elkaar verwant zijn. Micronisus staat vermoedelijk dichtbij Accipiter, gezien de overeenkomst in donskleed en roep en het voorkomen van melanistische vormen in beide genera; A. ovampensis is misschien de nauwste verwant van Micronisus. Melierax lijkt binnen de Accipitridae een tamelijk gensoleerde positie in te nemen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]