Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Spaans A.L., Holthuizen A.M.A. & de Jong B.H.J. (1978) Spatial distribution and food of ducks in the coastal area of Surinam. ARDEA 66 (1-2): 24-31
In dit artikel wordt nagegaan of en op welke wijze 5 soorten eenden langs de kust van Suriname verschil1en in terrein- en voedselkeuze. De boomeenden Dendrocygna bicolor (Sur. Koneja) en D. autumnalis (Sur. Wiswisi of Skoerki) en de Muskuseend Cairina moschata (Sur. Bosdoks) bleken in verschil1ende delen van het onderzoeksterrein voor te komen (Fig. 2). De Bahamapijlstaart Anas bahamensis (Sur. Anaki of Stieldoks) en Blauwvleugeltaling A. discors (Sur. Blue Wing) kwamen in dezelfde gebieden voor als D. autumnalis (Fig. 2), maar verschilden van deze in terrein- en voedselkeuze (Tabel 3). De Bahamapijlstaart en Blauwvleugeltaling kwamen veelal in hetzelfde type terrein voor en aten dezelfde plantenzaden, maar verschilden van elkaar in de keuze van het dierlijk voedsel (Tabel 3).


[close window] [previous abstract] [next abstract]