Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Klaassen M. (1990) Short note on the possible occurence of heat stress in roosting waders on the Banque d'Arguin, Mauretania. ARDEA 78 (1-2): 63-65
De temperatuur op de Banc d'Arguin, Mauretanie, kan tamelijk hoog oplopen en men kan zich de vraag stellen in hoeverre dit een probleem vormt voor de aldaar overwinterende steltlopers uit de subarctis en arctis. Temperaturen gemeten in een geprepareerde Rosse Grutto buiten in de zon liepen op tot 45'C. Hierbij viel op dat de temperatuur van het model in een liggende positie altijd hoger was dan wanneer het model in een staande positie werd opgesteld (Fig. 1). Rosse Grutto's, Bonte Strandlopers en Strandplevieren op hoogwatervluchtplaatsen lagen echter juist veel op de warme bodem (Fig. 2). Ook vermeden de meeste vogels contact met natte (koude) substraten. Aileen Rosse Grutto's stonden vrijwel uitsluitend in het water. Bij deze soort was het echter opvallend dat de vogels altijd hun snavel tussen de schouderdekveren legden. Dit 'slaapgedrag', dat overigens ook veelvuldig optrad bij de andere onderzochte soorten op de hoogwatervluchtplaatsen, wordt gezien als een warmte conserverend gedrag. Deze waarnemingen maken het waarschijnlijk dat er geen sprake van warmteoverlast onder overtijende vogels is.


[close window] [previous abstract] [next abstract]