Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fransson T. (2001) To analyse ringing recoveries in a national atlas: Examples from the Swedish project. ARDEA 89 (1): 21-30
De laatste jaren wordt er veel tijd gestoken in de productie van atlassen waarin de resultaten van vele jaren ringwerk worden samengevat. Het is niet eenvoudig om een wijze van presentatie te vinden waarbij de meeste soorten goed tot hun recht kunnen komen. Van sommige soorten zijn enorme aantallen terugmeldingen bekend, terwijl het materiaal van andere soorten beperkt is. De ene soort is ook veel kwetsbaarder voor jacht dan andere en de ringterugmeldingen kunnen daardoor danig worden beinvloed. In deze bijdrage worden enkele voorbeelden gepresenteerd uit een Zweedse driedelige atlas, waarvan het eerste deel binnenkort zal verschijnen. Een bezwaar van dergelijke nationale atlassen is, dat veel van de geringde vogels ook in het land van productie geringd zijn (in dit geval in Zweden). Samengestelde kaarten waarop de trekwegen van een soort vanuit verschillende landen tegelijkertijd worden afgebeeld, zijn uiteraard van veel grotere betekenis en geven beter inzicht in de trekbewegingen van soorten. Helaas zijn dergelijke internationale gegevens in elk geval in Zweden niet in computerbestanden beschikbaar. Voorbeelden worden gegeven van de Canadese Gans Branta canadensis, Wintertaling Anas crecca, Roodkeelduiker Gavia stellata, Blauwe Reiger Ardea cinerea, Sperwer Accipiter nisus, Visarend Pandion haliaetus en Wespendief Pemis apivorus.


[close window] [previous abstract] [next abstract]