Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mouritsen H. (2001) Ringing recoveries contain hidden information about orientation mechanisms. ARDEA 89 (1): 31-42
Ringgegevens worden over het algemeen gebruikt om uit te vinden wanneer en waarheen bepaalde vogelpopulaties trekken. Tot dusverre werden ringgegevens nog maar weinig gebruikt om uit te vinden hoe de orientatiemechanismen van vogels functioneren die uiteindelijk aanleiding geven tot de gevonden patronen in de terugmeldingen. Ben belangrijke reden daarvoor is het geweldige aantal vogels dat een onderzoeker zou moeten ringen om voldoende terugmeldingen te krijgen. Nu inmiddels ongeveer 100 jaren lang vogels geringd zijn, kan over een zo enorme hoeveelheid gegevens beschikt worden, dat er op zijn minst een begin zou kunnen worden gemaakt met onderzoek naar de orientatiemechanismen van vogels aan de hand van ringgegevens. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het analyseren van de verspreiding van terugmeldingen, nadat alle ringplaatsen en locaties van terugmeldingen parallel aan elkaar worden verplaatst, zodat ze hun oorsprong vinden in een gemeenschappelijk punt. Zo'n analyse is bijvoorbeeld uitgevoerd aan Bonte Vliegenvangers Ficedula hypoleuca. Het wees uit dat een eenvoudige klok-en-kompasvector-navigatiestrategie voldoende is om de verspreiding van jonge vliegenvangers te kunnen verklaren. In deze bijdrage worden een vergelijkbare analyse van de Roodborst Erithacus rubecula gepresenteerd, waarbij tevens aandacht wordt geschonken van de 'valkuilen' waarvoor de onderzoeker beducht moet zijn bij dit type analyses. Tenslotte worden enkele belangrijke ecologische implicaties voor het gebruik van een vector-navigatiestrategie besproken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]