Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Moreno-Rueda G. (2005) Is the white wing-stripe of male House Sparrows Passer domesticus an indicator of the load of Mallophaga? ARDEA 93 (1): 109-114
Mannetjes Huismussen Passer domesticus hebben een witte vleugelstreep, die ze tijdens de balts gebruiken en die bij de vrouwtjes ontbreekt. Veerluizen (Mallophaga) eten bij voorkeur witte veerdeeltjes. Daarom zou je verwachten dat de grootte van de witte vleugelstreep afhangt van de aanwezigheid van veerluizen en het aantal luizen. Andersom geredeneerd zou de grootte van de vleugelstreep als index kunnen fungeren van de hoeveelheid luizen in het verenpak van een mannetje. Deze studie laat zien dat (gedeeltelijk) albino Huismussen meer luizen hebben dan normale mussen, al was het verschil statistisch net niet significant. Daarnaast hadden mannetjes met een lange witte vleugelstreep minder luizen dan mussen met een kortere vleugelstreep. Op grond hiervan concludeert de auteur dat de witte vleugelstreep een “eerlijk signaal” is voor de aanwezigheid van veerluizen en de aantallen luizen. De vleugelstreep zou dan ook door vrouwen gebruikt kunnen worden om partners te kiezen die minder vatbaar zijn voor luizen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]