Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lubjuhn T., Bruen J., Gerken T. & Epplen J.T. (2001) Inconsistent pattern of extra-pair paternity in first and second broods of the Great Tit Parus major. ARDEA 89 (1): 69-73
In dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt van het voorkomen van 'buitenechtelijk' vaderschap in eerste en tweede legsels van 25 individuele broedpaartjes van de Koolmees Parus major. Van de eerste broedsels bevatte ten minste 24% op zijn minst een jong dat niet door het mannetje van het betreffende broedpaar was verwekt, maar in 60% van de tweede legsels kwamen dergelijke 'onechte' jongen voor. Het gemiddelde aandeel buitenechtelijke jongen per broedsel bedroeg 3,9 7,3% binnen eerste legsels en 24,4 28,7% in vervolglegsels. Er werd geen regelmaat gevonden in het aantal jongen dat door paringen met 'vreemde' mannetjes moet zijn verwekt, wanneer de beide broedsels onderling werden vergeleken. Meer dan 50% van de broedparen had dergelijke buitenechtelijke jongen in het ene, maar niet in het andere broedsel. Enkele mogelijke verklaringen voor dit inconsistente patroon worden besproken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]