Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hudson R. (1968) The white-phase Giant Petrels of the South Orkney Islands. ARDEA 56 (1-2): 178-183
Ringgegevens van het Britse Zuidpool Onderzoek worden gebruikt om in de broedpopulatie van de Zuidelijke Orkney Eilanden de verhouding vast te stellen van Reuzenstormvogels (Macronectes giganteus) in de witte kleurfase (witte morfe). Ook wordt op grand van deze gegevens uitgezocht of de witte Reuzenstormvogels evenals de vogels in de donkere kleurfase maar het noorden trekken. De volgende conclusies worden bereikt: (1) De verhouding van jongen in de kleurfase in de broedpopulatie van Signy Eiland bedraagt 9,1 0,8% (gemiddelde en standaarddeviatie) (2) De analyse van terugmelding toont aan, dat de meeste jonge vogels in de witte kleurfase naar het noorden trekken. Het is mogelijk dat ongeveer een kwart gedeelte van het totale aantal witte jongen toch in het eigenlijke Zuidpoolgebied blijft, maar de gegevens hieromtrent zijn statistisch alleen tot op 10% betrouwbaar. (3) In de geografische verspreiding van de terugmeldingen op lagere breedten vertonen de witte en donkere kleurfasen geen significante verschillen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]