Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Becker P.H., Wendeln H. & Gonzalez-Solis J. (2001) Population dynamics, recruitment, individual quality and reproductive strategies in Common Terns Sterna hirundo marked with transponders. ARDEA 89 (1): 241-252
Van 1992 tot 1999 werden onderhuids ingebrachte antwoordzenders gebruikt waardoor een geautomatiseerde individuele identificatie op afstand mogelijk werd van Visdiefjes Sterna hirundo in een kolonie in Duitsland. Het onderzoek maakte deel uit van een geiiltegreerde populatiestudie van Visdiefjes en binnen enkele jaren konden enkele belangrijke demografische variabelen alsmede de verschillen tussen opeenvolgende jaren worden berekend met een exceptioneel grote nauwkeurigheid (terugkeer adulte vogels op de kolonie 91 %, subadulte vogels 35%, broedsucces 1,3 uitgevlogen jongen paar-1r1, gemiddelde leeftijd van eerste eigen broedsels 3j). Gegevens over de conditie en broedgedrag en het daaraan gerelateerde broedsucces werden jaar na jaar verzameld en dit materiaal heeft enonn bijgedragen tot de oplossing van de talloze vraagstukken die samenhangen met de populatie-ecologie en het gedrag van deze stems. Duidelijke verschillen in individuele kwaliteit van stems konden worden aangetoond. De aankomstdatum van kolonieverkennende stems en de leeftijd van eerste deelname aan het broeden waren beide gerelateerd aan de lichaamsconditie. Een hoog lichaamsgewicht van volwassen vogels was ook positief gerelateerd aan de kwaliteit als broedvogel en aan het aantal en de kwaliteit van uitvliegende jongen. Het uiteenvallen van broedpaartjes kwam weinig voor (18,9%) en nam toe naarmate partners een onderling sterker afwijkende aankomstdatum in de kolonie hadden. Stems met nieuwe partners betrokken in de regel nieuwe territoria, terwijl bij gevestigde paren de plaatstrouw juist bijzonder hoog was. Toekomstig onderzoek zal zich toespitsen op de reproductieve kwaliteitsverschillen, seniliteit, reproductief succes gedurende het gehele leven, fitness en met geneaiogie samenhangende vragen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]