Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Delhey J.K., Carrete M. & Martinez M.M. (2001) Diet and feeding behavior of Olrog's Gull Larus atlanticus in Bahia Blanca, Argentina. ARDEA 89 (2): 319-329
De zeldzame Olrog's Meeuw Larus atlanticus, tot voor kort als ondersoort beschouwd van de Simeons Meeuw Larus belcheri, is een voedselspecialist waarvan het menu voor een belangrijk deel uit krabben bestaat. In dit beschrijvende artikel wordt het voedsel en de manier van foerageren beschreven van de soort, waarvan de populatie volgens recente schattingen ongeveer 2300 broedparen bedraagt. De voornaamste prooisoort bleek de holengravende krab Chasmagnathus granulata te zijn, terwijl in de winter, als deze krab niet meer aan het oppervlak te vinden was, werd overgeschakeld op zeepokken Balanus glandula. Dit uitermate 'magere' voedsel in de winterperiode werd de dieren bovendien betwist door de veel talrijkere, sterkere en bovendien agressievere Kelpmeeuwen Larus dominicanus. De auteurs suggereren voorzichtig dat de extreme voedselspecialisatie werd veroorzaakt door deze competitie en veronderstellen dat een bredere voedselkeuze gevonden zou kunnen worden in gebieden waar Olrog's Meeuwen minder van voedselconcurrenten te duchten hebben. Veruit de meeste prooien werden bemachtigd tijdens het lopen over moddervlaktes en langs de kust. Krabben werden gevangen door een snelle pikbeweging of een korte achtervolging te voet of in vlucht. Zeepokken waren veel gemakkelijker te vangen (zij het uitsluitend tijdens laagwater), maar zolang er krabben voorhanden waren, werd niet naar deze schrale prooien omgekeken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]