Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Penteriani V., Gallardo M., Roche P. & Cazassus H. (2001) Effects of landscape spatial structure and composition on the settlement of the Eagle Owl Bubo bubo in a Mediterranean habitat. ARDEA 89 (2): 331-340
De habitatpreferenties van een populatie Oehoes Bubo bubo werd onderzocht in een mediterraan berggebied in het zuiden van Frankrijk (Luberon, Provence). Hiertoe werd het landschap gekarakteriseerd binnen een straal van 1000 meter rond elk nest. Vervolgens werd dit vergeleken met het 'aanbod' van verschillende landschapstypen in de hele regio op basis van controlegebieden. In totaal werden 59 nesten gelokaliseerd (15,3 nesten per 100 km2). De gemiddelde afstand van ieder nest tot het dichtstbijgelegen volgende nest bedroeg 1770 meter. Elf variabelen werden in verband gebracht met de aan-of afwezigheid van Oehoenesten. Drie variabelen beschreven de structuur van de nestplaats, drie de heterogeniteit van het omringende landschap en vijf de minimale afstand tot bepaalde componenten van het landschap. De landschapskarakteristieken rondom elk nest week significant af van controlegebieden. De voornaamste factoren voor Oehoes bleken een open en zeer gevarieerd landschap te zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]