Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Doutrelant C., Lemaitre O. & Lambrechts M.M. (2001) Song variation in Blue Tit Parus caeruleus populations from Corsica and mainland southern France. ARDEA 89 (2): 375-385
In deze studie werd de geografische variatie in de zang van de Pimpelmees Parus caeruleus onderzocht. De zang werd bestudeerd op zeven plekken in het Middellandse- Zeegebied. Vijf plekken lagen op Corsica, twee op het vasteland in het zuiden van Frankrijk. Op Corsica komt een ondersoort voor die kleiner is dan de op het vasteland voorkomende ondersoort. Beide ondersoorten leven zowel in loofbos als in groenblijvend eikenbos. In totaal werden 570 zangregistraties gemaakt. De zang van de vastelandvogels bevatte altijd een snel trillertje. Op Corsica was dit trillertje meestal, maar niet altijd, afwezig. De variatie in zangtype was op Corsica dan ook groter dan op het vasteland. De liedjes van de kleinere Corsicaanse ondersoort duurden korter dan die van de grotere ondersoort van het vasteland. Op Corsica was een duidelijk verschil te horen tussen de zang in loofbos en in groenblijvend eikenbos, vooral wat betreft de frequentie en de duur van de intervallen tussen noten. Op het vasteland van Frankrijk kon daarentegen geen verschil in zang gevonden worden tussen beide vegetatietypen. De resultaten van deze studie wijzen erop dat zowel lichaamsgrootte als vegetatiestructuur een deel van de geografische variatie in de zang van de Pimpelmees kunnen verklaren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]