Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Tsachalidis E.P., Liordos V. & Goutner V. (2005) Growth of White Stork Ciconia ciconia nestlings. ARDEA 93 (1): 133-137
De groei van jonge Ooievaars Ciconia ciconia is tot nu toe alleen onderzocht aan de hand van vogels in gevangenschap. Deze studie in Noord-Griekenland gebruikte 192 metingen van 29 wilde kuikens om een logistische groeicurve van het gewicht en een lineaire groeicurve van de snavellengte te verkrijgen. De jongen bereikten hun maximale gewicht van gemiddeld 3 436 g na 45 dagen. De snavel bleef doorgroeien met een snelheid van 2.4 mm dľ1 tot op de dag dat de waarnemingen werden gestopt (de jongen waren toen 51 dagen oud). In vergelijking met vogels in gevangenschap was het asymptotische gewicht van de wilde vogels iets hoger en lag de groeisnelheid wat lager, vermoedelijk als gevolg van verschillen in voedselaanbod en ouderzorg. Verschillen in groeisnelheid zijn onderhevig aan tal van factoren, zoals geslacht, ouderlijke kwaliteit, broedselgrootte, uitkomstdatum of volgorde binnen het nest. Deze factoren zijn echter niet bekeken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]