Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rappole J.H. (2005) Evolution of old and new world migration systems: a response to Bell. ARDEA 93 (1): 125-131
In dit artikel geeft de auteur een reactie op de kritiek van Bell (zie voorafgaand artikel) op een eerdere publicatie van zijn hand (Rappole & Jones 2002). In het oorspronkelijke stuk werd een hypothese geformuleerd over het ontstaan van vogeltrek tussen de tropen en de gematigde streken. Deze hypothese ging uit van een evolutie van normale dispersie van tropische standvogels tot langeafstandstrek, waarbij gebruik werd gemaakt van taxonomische, ecologische, biogeografische, fysiologische en gedragsbiologische evidentie die deze hypothese ondersteunt. Daarbij werd gewezen op het contrast tussen de treksystemen in de Oude en de Nieuwe Wereld, met nadruk op de zeldzaamheid van langeafstandstrek bij vogels van Europese bossen. Het verschil tussen de Oude en Nieuwe Wereld kan begrepen worden wanneer langeafstandstrek een tropische oorsprong heeft. In deze reactie wordt nog eens uitgelegd waarom deze hypothese plausibeler is dan het idee van een evolutie van langeafstandstrek vanuit gematigde gebieden. Ook wordt nader ingegaan op de kritiekpunten die Bell op deze hypothese heeft geformuleerd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]