Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Calmaestra R.G. & Moreno E. (2001) A phylogenetically-based analysis on the relationship between wing morphology and migratory behaviour in passeriformes. ARDEA 89 (2): 407-416
Het ligt voor de hand dat vogelsoorten die lange trektochten maken, bijpassende vleugels hebben geevolueerd. Uit tot nu toe verrichte studies is gebleken dat trekkende soorten vaak wat langere en puntiger vleugels hebben. In die studies is echter geen rekening gehouden met verwantschap: twee soorten zouden dezelfde eigenschap kunnen hebben, omdat ze dezelfde voorouder hebben en niet omdat ze aan dezelfde selectiedruk bloot hebben gestaan. Daarom zijn in deze studie paren zangvogels geselecteerd, waarbij steeds een migrerende soort is vergeleken met een soort van hetzelfde genus die standvogel is. Van zoveel mogelijk individuen werden gewicht, vleugellente, spanwijdte, vleugeloppervlakte, 'aspect ratio' en vleugelbelasting bepaald. De aspect ratio is een maat voor de vorm van de vleugel en wordt vaak gemeten als de spanwijdte in het kwadraat gedeeld door de vleugeloppervlakte. In de analyse werd gecorrigeerd voor lichaamsgrootte, die op drie verschillende manieren werd bepaald: principale component op basis van skeletmaten, principale component op basis van uitwendige maten en gewicht. Dit had echter geen effect op de conclusies: er was geen verband tussen migratiegedrag en vleugellengte of vleugelbelasting, maar voor spanwijdte en aspect ratio. Trekkende soorten hadden een grotere aspect ratio en een grotere spanwijdte dan soorten die standvogel zijn. Het is bekend dat een hoge aspect ratio leidt tot een hoge aerodynamische efficientie en weinig energieverlies tijdens het vliegen. Hetzelfde geldt voor spanwijdte. Een hoge aspect ratio heeft echter wei het nadeel dat de vogels minder goed kunnen manoeuvreren. Conflicterende selectiedrukken kunnen mogelijk verklaren waarom er geen verband gevonden werd tussen trekgedrag en vleugelbelasting. Dieren met een lage vleugelbelasting kunnen goedkoop vliegen, maar het gaat wel ten koste van de snelheid.


[close window] [previous abstract] [next abstract]