Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Criscuolo F., Gauthier-Clerc M., Le Maho Y., Zorn T. & Gabrielsen G.W. (2001) Sleep changes during long-term fasting in the incubating female Common Eider Somateria mollissima. ARDEA 89 (3): 441-448
Door het registreren van de tijd dat Eidereenden Somateria mollissima in het veld de ogen gesloten houden, werd gemeten hoeveel tijd deze vogels aan slaap besteden tijdens het broedseizoen. Tijdens het onderzoek werden zowel broedende als niet-broedende wijfjes gevolgd. Broedende wijfjes waren in het begin veel waakzamer dan niet-broedende wijfjes, maar in de loop van de broedtijd werd steeds vaker en langer geslapen. Tegen de tijd dat de eieren moesten uitkomen, besteedden broedvogels echter een met niet-broedvogels vergelijkbare hoeveelheid tijd aan slapen. De gegevens ondersteunen de hypothese dat de hoeveelheid slaap kan worden aangepast aan een verslechterende lichaamsconditie (broedende wijfjes vasten totdat zij met de k:uik:ens het nest verlaten). De auteurs vermoeden dat het slapen belangrijk is bij het sparen van energie in tijden van een steeds verder teruglopende energiebalans. Omdat broedende wijfjes of hun nesten gemakkelijk ten prooi kunnen vallen aan predatoren op het land, zullen zij een evenwicht moeten vinden tussen het sparen van energie (slapen) en een zeker minimumniveau van oplettendheid.


[close window] [previous abstract] [next abstract]