Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Daunt F., Monaghan P., Wanless S. & Harris M.P. (2001) Parental age and offspring ectoparasite load in European Shags Stictocarbo aristotelis. ARDEA 89 (3): 449-455
Bij veel vogelsoorten bestaat er een positief verband tussen leeftijd en broedsucces, maar de onderliggende mechanismen worden niet volledig begrepen. Infecties met ectoparasieten kunnen een aantoonbaar schadelijk effect hebben op de fitness van de gastheer. Indien jongere broedvogels gemiddeld zwaardere infecties zouden hebben, dan zou dit tot uitdrukking kunnen komen in een geringer broedsucces bij minder ervaren broedparen, doordat vooral de kuikens van ectoparasieten te lijden hebben. In deze studie werd de aanwezigheid van een opvallende veerluis, Eidemanniella pellucida (phthiraptera: Amblycera) en de mate van besmetting gemeten bij kuikens die door Kuifaalscholvers Stictocarbo aristotelis van verschillende leeftijden werden grootgebracht. Omdat jonge Kuifaalscholvers relatief laat tot broeden komen en bovendien gemiddeld kleinere eieren leggen, werden eieren omgeruild tussen verschillende broedparen, zodat omgevingsfactoren en de reducerende effecten van een geringer eivolume op het uiteindelijke broedsucces kon worden onderscheiden van de effecten van veerluisinfecties. Het bleek dat, onafhankelijk van het moment van de eileg en ongeacht of de bebroede eieren nu door oudere of jongere broedvogels waren geproduceerd, de jongen die door jongere broedvogels werden grootgebracht een significant zwaardere veerluisinfectie hadden dan jongen die door ervaren ouders werden verzorgd. In het verzamelde materiaal, gecorrigeerd voor de leeftijd van de (verzorgende) oudervogels, konden geen negatieve gevolgen op de groei of overleving van de kuikens worden gevonden als een mogelijk effect van veerluisinfecties. Om deze effecten beter te kunnen onderzoeken, zouden experimentele manipulaties moeten worden uitgevoerd waarbij het overigens zo duidelijke verband tussen het aantal veerluizen en de leeftijd van de verzorgende oudervogel wordt verbroken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]