Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Antonov A. & Atanasova D. (2001) Second clutches in the Alpine Swift Apus melba. ARDEA 89 (3): 543-544
Tijdens een tweejarige studie naar een kolonie Alpengierzwaluwen Apus melba in Sofia (75 paren), Bulgarije, werden in 1999 en 2000 vier tweede legsels vastgesteld. Hoewel niet gebaseerd op individueel herkenbare vogels, betrof het legsels in nesten waaruit eerder dat seizoen jongen waren uitgevlogen; in ren geval waren het vogels uit een groep van negen paren waarvan de buik was geverfd. De lange verblijfsduur (6-7 maanden) van Alpengierzwaluwen op zuidelijke broedplaatsen in de lager gelegen delen van hun verspreidingsgebied maakt het mogelijk twee broedsels te laten uitvliegen. In Midden-Europa zijn tweede broedsels onbekend.


[close window] [previous abstract] [next abstract]