Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rappole J.H. & Jones P. (2002) Evolution of old and new world migration systems. ARDEA 90 (3): 525-537
Het schijnbaar nomadische voorkomen van Palearctische trekvogels tijdens de winter in het Afrotropische savannegebied heeft geleid tot de gedachte dat het zwervende beunhazen zijn, die ondergeschikt aan de tropische standvogels, worden gedwongen om te leven van tijdelijke voedselbronnen in marginale habitats. Dit idee is hardnekkig en verschaft de theoretische basis voor veel van de huidige studies naar de evolutie van vogeltrek. Recente onderzoekingen tonen echter aan dat de ecologie van vogeltrek veel complexer is: veel trekvogels maken in de winter gebruik van stabiele voedselbronnen en vertonen in veel habitats zowel binnen als tussen winters een sterke plaatstrouw daaraan. Tegelijkertijd weten we nu van een aantal tropische standvogels dat ze zich over vrij grote afstanden verplaatsen, bewegingen die waarschijnlijk te maken hebben met seizoenveranderingen in hun voedsel en habitat. Deze bevindingen leiden, samen met de uitgebreide taxonomische kennis, tot de conclusie dat langeafstandstrekkers die in de gematigde en boreale gebieden broeden, hun oorsprong hebben in tropische broedvogels. Dit idee benadrukt het cruciale belang van onderzoek buiten het broedseizoen om de selectie op en evolutie van langeafstandstrek te begrijpen. De drie belangrijkste Holarctische treksystemen hebben een tropische oorsprong van langeafstandstrek met elkaar gemeen, maar verschillen in het feit dat ongeveer eenderde van de Nearetisch-Neotropische en oostelijke Palearctisch-tropisch Aziatische trekvogels in bossen overwinteren, terwijl vrijwel geen enkele EuropeesAfrotropische trekvogel dit doet. De auteurs maken zich sterk voor het idee dat dit komt doordat de habitats tussen de Holarctische en tropische regionen fungeren als een filter voor potentiele trekvogels met een tropische oorsprong, zodat de afwezigheid van bossen in Noord-Afrika een belangrijke beperking is geweest voor bosvogels uit tropisch Afrika om naar het noorden te trekken en de Europese bossen te koloniseren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]