Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kristiansen J.N. & Jarrett N.S. (2002) Inter-specific competition between Greenland White-fronted Geese Anser albifrons flavirostris and Canada Geese Branta canadensis interior moulting in West Greenland: Mechanisms and consequences. ARDEA 90 (1): 1-13
Onlangs hebben Canadese Ganzen Branta canadensis interior zich als broedvogel gevestigd op de toendra in het westen van Groenland. Dit gebied werd al bewoond door Groenlandse Kolganzen Anser albifrons flavirostris. am er achter te komen of de twee soorten elkaars concurrenten zijn, werden het voedsel, het gedrag en de verspreiding van Groenlandse Kolganzen en Canadese Ganzen vergeleken in gebieden waar ze samen voorkomen ('sympatry') en waar ze alleen voorkomen ('allopatry'). In het gebied waar ze samen voorkwamen, bestond het voedsel van Groenlandse Kolganzen voor een veel groter deel uit mossen, een voedseltype van lage kwaliteit, dan het voedsel van de daar ook foeragerende Canadese Ganzen. Het aandeel mossen was daar ook veel groter dan in het voedsel van beide soorten in gebieden waar ze alleen voorkwamen. In gebieden waar ze samen voorkwamen, hadden Groenlandse Kolganzen een gevarieerder menu en een lagere opnamesnelheid dan Canadese Ganzen, en eenzelfde verschil bestond er bij vergelijkingen met soortgenoten die op plaatsen zonder Canadese Ganzen foerageerden, en met Canadese Ganzen die een toendragebied voor zichzelf hadden. Waar Groenlandse Kolganzen samen met Canadese Ganzen voorkwamen, besteedden ze meer tijd aan foerageren, mogelijk om te compenseren voor de lage kwaliteit van het voedsel en de lage opnamesnelheid. Waar er sprake was van agressieve interacties, verloren Groenlandse Kolganzen het altijd van de Canadese Ganzen. In het studiegebied nam het aantal Canadese Ganzen tussen 1988 en 1998 toe van 10 tot 90 vogels, terwijl tegelijkertijd het aantal Groenlandse Kolganzen afnam van 70 tot maar 5 vogels. Deze gegevens wijzen erop dat er sprake is van een sterke concurrentie tussen de twee ganzensoorten in het broedgebied in West-Groenland, waarbij de Groenlandse Kolganzen als verliezers uit de bus lijken te komen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]