Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Deregnaucourt S., Guyomarc'h J.C. & Aebischer N.J. (2002) Hybridization between European Quail Coturnix coturnix and Japanese Quail Coturnix japonica. ARDEA 90 (1): 15-21
Rond de Middellandse Zee heeft men er een handje van om ten behoeve van de jacht de populatie wilde Kwartels Coturnix coturnix aan te vullen met losgelaten halftamrne en niet-trekkende Japanse Kwartels Coturnix japonica. In deze studie laat men zien dat de twee (onder)soorten gemakkelijk met elkaar kruisen en dat de nakomelingen op hun beurt vruchtbaar zijn. Door het ontbreken van gedragsmechanismen die de twee vormen voor hybridizatie kunnen behoeden (integendeel, menig vrouwtje van de Kwartel zou 'vallen' voor de grote seksuele activiteit en drang van mannelijke Japanse Kwartels), bestaat het gevaar dat de Europese populatie van de Kwartel door deze kruisingen verder onder druk komt te staan. Zo kan er bijvoorbeeld iets mis gaan met het trekgedrag van een gemengde populatie van Europese Kwartels, omdat Japanse Kwartels niet trekken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]