Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Jiguet F. & Ollivier D. (2002) Male phenotypic repeatability in the threatened Little Bustard Tetrax tetrax: A tool to estimate turnover and dispersal. ARDEA 90 (1): 43-50
De Kleine Trap Tetrax tetrax is een middelgrote steppebewoner die ernstig bedreigd is. Deelpopulaties in Frankrijk laten echter grote verschillen in dichtheid en aantalstrends zien. In een eerdere studie in West-Frankrijk werd vastgesteld dat mannetjes aan de hand van bepaalde kleedkenmerken binnen een seizoen met redelijke zekerheid individueel kunnen worden herkend. Ret was echter onzeker of deze methode ook in andere populaties en opeenvolgende jaren betrouwbaar was. Om dit te achterhalen werden vijf deelpopulaties bestudeerd, vier in centraal West-Frankrijk (trekvogels) en een in de Crau in Zuid-Frankrijk (standvogels). Ret uiterlijk van adulte mannetjes bleek van jaar op jaar weinig te veranderen, zodat individuele herkenning ook over langere tijdseenheden mogelijk is. Bovendien waren de Zuid-Franse vogels op basis van iriskleur en achterhoofdspatroon duidelijk te onderscheiden van de West-Franse vogels. Ret gaat hier om geografisch van elkaar gescheiden populaties. Met deze methode werd vastgesteld dat een kleine meerderheid van de mannetjes terugkeert naar de baltsplaats van het jaar ervoor. Sommige mannetjes werden echter herontdekt op andere, ver weg gelegen baltsplaatsen. In hoeverre trouw aan een baltsplaats samenhangt met de positie van mannetjes in de sociale hierarchie en reproductiesucces in voorafgaande jaren moet nader worden onderzocht. Evenmin is het lot bekend van mannetjes die niet meer terugkeerden in de studiegebieden: sterfte of emigratie?


[close window] [previous abstract] [next abstract]