Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

O'Hara P.D., Lank D.B. & Delgado F.S. (2002) Is the timing of moult altered by migration? Evidence from a comparison of age and residency classes of Western Sandpipers Calidris mauri in Panama. ARDEA 90 (1): 61-70
Standvogels beginnen hun slagpenrui als regel aan het einde van het broedseizoen of kort daarna. Trekvogels ruien deze pennen in veel gevallen pas als ze in de overwinteringsgebieden zijn aangekomen. Ruien en trekken worden meestal beschouwd als activiteiten die niet goed samengaan en die op verschillende tijdstippen moeten plaatsvinden. In dit artikel wordt de timing van de rui van trekkende en niet-trekkende Alaskastrandlopers Calidris mauri in Panama met elkaar vergeleken. Dit was mogelijk omdat vrijwel alle jonge vogels (11- 22 maanden oud) en sommige volwassen vogels in Panama overzomeren. Zowel de jonge als de overzomerende oude vogels waren drie tot vier weken eerder met de slagpenrui klaar dan oude vogels die nit de broedgebieden terugkeerden. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor met de mi van de lichaamsveren. De vroege mi heeft dus niets met leeftijd te maken maar met het al of niet volbrengen van de trektocht vannit het broedgebied. Het verschil in timing tussen blijvers en trekkers wordt uitgelegd in het kader van de specifieke voordelen van een vroege rui. In de eerste plaats is het mogelijk dat de zomerrui zo vroeg plaatsvindt omdat in die tijd de intra-specifieke competitie voor voedselbronnen klein is. Ten tweede zijn er zomers geen valken in Panama en is mien in die tijd waarschijnlijk veiliger dan later in het jaar als het predatierisico door de terugkeer van valken weer is toegenomen. Ten derde ontkomen sommige individuen misschien niet aan de vroege zomerrui vanwege de ernstige slijtage aan het verenpak (met name jonge vogels). Pas als de veren weer op orde zijn, kunnen zulke vogels met enige kans van slagen aan de trek deelnemen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]