Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van den Broek E. & Jansen J. (1964) Parasites of animals in the Netherlands. Supplement I: Parasites of wild birds. ARDEA 52 (1-2): 111-116
Als vervolg op een eerder verschenen lijst (Swierstra C.s. 1959) wordt een overzicht gegeven van de parasieten, in de jaren 1959 t/m 1963 verzameld van in Nederland in het wild levende vogels. De endoparasieten zijn, op enkele uitzonderingen na, gevonden in het spijsverteringskanaal, de ectoparasieten op en tussen de veren. Van deze laatste zijn enkele in Nederland reeds verzameld door Maitland (zie opmerkingen 11, 13, 16, 19, 20).


[close window] [previous abstract] [next abstract]