Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van den Broek E. (1967) Observations on the infection of young gulls by Mallophaga. ARDEA 55 (1-2): 112-114
De jongen van de Kokmeeuw worden reeds gedurende de eerste uren van hun bestaan gennfecteerd met volwassen exemplaren van de kopluis Saemundssonia lari, die afkomstig zijn van de oudervogels. De levensduur van de luizen op de jongen bedraagt vermoedelijk slechts enkele dagen; op jongen, ouder dan een week, neemt het aantalluizen geleidelijk af. Zodra ze op de kop van de jongen zijn gekomen, beginnen de wijfjes met het leggen van eieren, die vermoedelijk pas uitkomen als de kop geheel bevederd is.


[close window] [previous abstract] [next abstract]