Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lindstrom A., Klaassen M., Piersma T., Holmgren N. & Wennerberg L. (2002) Fuel stores of juvenile waders on autumn migration in high arctic Canada. ARDEA 90 (1): 93-101
Hoewel arctische steltlopers op veel plaatsen intensief worden bestudeerd, weten we bitter weinig over de gewichten en de energievoorraden die aan het einde van het broedseizoen op de toendra worden opgebouwd. Gaan de vogels er met lage vertrekgewichten vandoor, daarrnee steeds maar kleine afstanden overbruggend tot ze in de zuidelijker gelegen doortrekgebieden aankomen, of leggen ze een grote energievoorraad aan om in een keer van de toendra naar een wetland in gematigde streken te vliegen? TIjdens een verblijf op een ijsbreker op een expeditie door de Canadese Arctis in 1999 lukte het om van 29 juli tot 31 augustus op zeven plaatsen in het gebied omsloten door 68 en 76 NB en 67 en 139 WL, meer dan 200 steltlopers van 12 verschillende soorten te vangen. De steltlopers liepen strategisch geplaatste inloopkooien in of werden gevangen door ze bij daglicht in een mistnet te drijven. Bonapartes Strandlopers Calidris fuscicollis, Grijze Strandlopers Calidris pusilla, Bairds Strandlopers Calidris bairdii en Blonde Ruiters Tryngites subruficollis waren het meest talrijk in de vangsten. Het overgrote deel van de aanwezige en gevangen vogels was jong en nog maar net vliegvlug. Oude vogels ontbraken waarschijnlijk vooral omdat ze de arctische broedgebieden al eerder hadden verlaten. In alle gevallen waren de gemeten lichaamsgewichten en de visueel bepaalde vetscores erg laag. De gewichten lagen in de buurt van de laagste waarden die voor de verschillende soorten in de literatuur worden vermeld. AIleen van de Blonde Ruiter werden enigszins vette individuen gevangen. Jonge steltlopers proberen dus met kleine energievoorraden nit de toendra weg te komen. Als opvetten voor een verdergaande trek sneller plaats kan vinden naarmate de vogels zuidelijker komen, dan rou een strategie zoals nit de gegevens naar voren komt, tijdwinst kunnen opleveren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]