Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rubolini D. & Schiavi M. (2002) Tail length correlates with fat stores in pre-migratory roosting Barn Swallows Hirundo rustica. ARDEA 90 (1): 121-127
De verlengde buitenste staartpennen van Boerenzwaluwen Hirundo rustica kunnen voordelig zijn omdat ze de vogels in staat stellen tot beter manoeuvreren tijdens het voedselzoeken. In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen staartlengte en vetscore bij adulte mannetjes en vrouwtjes van de Boerenzwaluw. Ze werden in Italie gevangen na het broedseizoen, in de periode voordat ze wegtrokken. Vetscore was bij mannetjes hoger als ze een langere staart hadden, maar bij vrouwtjes werd er geen verband gevonden tussen vetscore en staartlengte. Het verband tussen vetscore en staartlengte verschilde echter niet significant tussen de geslachten, wat interpretatie van de gegevens ingewikkeld maakt. Als het verband bij beide geslachten bestaat, dan zou de conclusie zijn dat de verlengde buitenste staartpennen voordelig zijn bij het voedselzoeken en dat individuen met lange staartpennen door natuurlijke selectie dus worden bevoordeeld. Indien ervan uit wordt gegaan dat het verband er alleen bij mannen is, dan is de conclusie dat staartlengte een seksueel geselecteerd kenmerk is, dat gerelateerd is aan de kwaliteit van mannen. Waarschijnlijk spelen zowel natuurlijke als seksuele selectie een rol, waarbij het voordelig is om langere buitenste staartpennen te hebben, maar dat vooral mannen in goede conditie zich kunnen veroorloyen om met nog langere buitenste staartpennen rond te vliegen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]