Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Laiolo P. & Rolando A. (2002) The begging call of the Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax: An analysis of its spectrotemporal variability. ARDEA 90 (1): 139-147
Binnen soorten kunnen individuen verschillen in de geluiden die ze maken. Deze verschillen kunnen binnen populaties bestaan, maar ook tussen populaties. Hier analyseren de auteurs de spectrotemporele kenmerken van het bedelgeluid van vrouwtjes Alpenkraaien Pyrrhocorax pyrrhocorax uit vijf verschillende populaties (Schotiand, Westelijke Alpen, Centrale Apenijnen, Sicilie en Marokko). De frequentie van de eerste band van de roep was zeer constant binnen populaties, en de auteurs suggereren dat dit populatiekenmerk wordt bepaaId door Iichaamsgrootte. Er blijkt een duidelijke correlatie te zijn tussen deze frequentie en de lichaamsgrootte: de populaties met de grootste vogels roepen met de laagste frequentie, en de hoogste frequentie is te vinden in de populaties met de kIeinste vogels. Dit komt overeen met een vergeIijkbare correlatie voor de 'trillcall' bij dezelfde soort. Voor de frequentieband met de hoogste energie werd geen correlatie gevonden met Iichaamsgrootte en deze frequentieband vertoonde veel variatie zowel binnen als tussen populaties. De duur van de roep was ook zeer variabel, maar bleek zowel voor individuen als voor populaties te verschillen. Vergelijking met een vorige studie aan de 'trill-call' suggereert dat het patroon van geografische differentiatie niet geheel gelijk is voor beide geluiden. De auteurs analyseerden de gegevens van de 'trill-call' opnieuw om een goede vergeIijking te kunnen maken van de mogelijke drijvende krachten achter de evolutie van de spectrotemporele kenmerken van beide geluidstypen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]