Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Schwilch R., Piersma T., Holmgren N.M.A. & Jenni L. (2002) Do migratory birds need a nap after a long non-stop flight? ARDEA 90 (1): 149-154
Naarmate organismen langere tijd niet hebben geslapen neemt de slaapbehoefte toe. Op zo'n moment kan een slaapbehoefte alle andere behoeften overwinnen. Het is opmerkelijk dat bij vogels het voorkomen van slaap na lange trekvluchten zo weinig bestudeerd is. Door een aantal waarnemingen over het voorkomen van slaap bij vogels onmiddellijk na afIoop van langeafstandsvluchten bij elkaar te brengen en in perspectief te zetten, hopen we meer kwantitatief onderzoek naar slaapbehoefte tijdens vogeltrek te stimuleren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de, tijdens lange trekvluchten opgebouwde, slaaptekorten mede bepalend zijn voor de lengte van de 'optimale' trekafstand. De behoefte aan slaap zou dus, samen met factoren als voedselbeschik:baarheid, onderhoudskostenniveau en predatierisico, de trekstrategieen van vogels sterk kunnen beinvloeden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]