Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Erni B., Liechti F., Underhill L.G. & Bruderer B. (2002) Wind and rain govern the intensity of nocturnal bird migration in central Europe - A log-linear regression analysis. ARDEA 90 (1): 155-166
Met behulp van radar werd in Zuid-Duitsland gedurende vrijwel een heel trekseizoen (van I augustus tot 29 oktober 1987) heel precies de nachtelijke vogeltrekintensiteit gemeten en geanalyseerd in relatie tot de plaatselijke weersomstandigheden. Voor de statistische analyse werd gebruik gemaakt van log-lineaire regressiemodellen. Uit de metingen en analyses bleek dat zowel wind als regen de intensiteit van de najaarstrek sterk bemvloedde. Verder leek het erop dat de over ZuidDuitsland trekkende (zang)vogels geen geleidelijke respons op de windomstandigheden vertoonden, maar kennelijk onderscheid maakten tussen gunstige en ongunstige dagen. Als de beslissing van trekvogels om verder te trekken inderdaad in grote mate wordt bepaald door de lokale weers- en windomstandigheden, maakt dat het er niet eenvoudiger op om de optimalisatiemodellen te toetsen waarbij het moment van wegtrek gedacht wordt af te hangen van vetvoorraad en algemene trekstrategie (bijvoorbeeld of trekvogels hun energie of tijdgebruik minimaliseren).


[close window] [previous abstract] [next abstract]