Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Exnerova A., Jarosik V. & Kristin A. (2002) Variation in foraging mode of the Northern Wheatear Oenanthe oenanthe. ARDEA 90 (2): 275-284
Het foerageergedrag van de Tapuit Oenanthe oenanthe kent diverse variaties: rennen en bidden (actief) en op een vaste zitpost wachten tot een geschikte prooi passeert (passief). Tapuiten in TsjechiŽ en Slowakije waren flexibel in hun foerageermethode. Zitten-en-wachten kwam het meest voor in grasland, het minst in de vroege successiestadia van zandwinningen; ruderale gebieden namen een tussenpositie in. Tapuiten renden meer in zandwinningen en ruderale terreinen dan in grasland, terwijl bidden het meest werd geregistreerd in grasland. Deze verschillen in foerageermethoden hielden rechtstreeks verband met de vegetatiedichtheid en Ėhoogte. Hoe opener en vlakker het terrein was, des te groter was het territorium (vooral in grasland). Het aantal zitposten had geen merkbare invloed op de omvang van het territorium, aangezien de dichtheid ervan niet significant verschilde per onderzocht habitattype. Vermoedelijk was de rennende foerageermethode het meest efficiŽnt; dit leverde althans de meeste pikken per tijdseenheid op. Dit verklaart ook de verschillen in territoriumgrootte naar habitat: graslanden hadden veel ongeschikt foerageergebied met lange vegetatie, terwijl zandwinningen en ruderale terreinen vrijwel geheel geschikt waren als foerageergebied.


[close window] [previous abstract] [next abstract]