Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Van Den Burg A.B. (2002) A comparison of nutrient allocation in eggs of Barn Owls Tyto alba and Eurasian Sparrowhawks Accipiter nisus. ARDEA 90 (2): 269-274
Het komt geregeld voor dat vogeleieren niet uitkomen. Het uitkomstsucces verschilt echter sterk tussen soorten: bij de Sperwer Accipiter nisus komt 10% van de gelegde eieren niet uit, terwijl dat bij Kerkuilen Tyto alba 15-30% bedraagt. De verschillen in uitkomstsucces tussen deze soorten zouden onder andere door verschillen in het gebruik van voedingsstoffen bij de eiproductie kunnen ontstaan. Om vast te stellen of deze hypothese tot de mogelijkheden behoort, werden de investeringen die beide soorten per ei maken bepaald met behulp van metingen van het eivolume en de hoeveelheden geÔnvesteerd eiwit en vet in niet-uitgekomen eieren. Op basis van lichaamsgrootte, broedduur en ontwikkelingspatroon van de embryoís werd verondersteld dat kerkuileieren meer voedingstoffen zouden bevatten dan sperwereieren. Uit alle parameters bleek echter dat Kerkuilen minder nutriŽnten per ei investeerden. De soorten verschilden ook in de manier waarop ze de beschikbare voedingsstoffen verdeelden: Kerkuilen verbruikten meer vetten in grote eieren dan in kleine, terwijl Sperwers gelijke hoeveelheden vet per ei investeerden, onafhankelijk van het eiformaat. Bij de Sperwer werden geen aanwijzingen gevonden dat veten eiwitgehalten direct van invloed waren op het uitkomstsucces. Omdat Kerkuilen veel minder nutriŽnten per ei investeren dan Sperwers, zou het verschil in uitkomstsucces tussen deze soorten hierin zijn oorsprong kunnen vinden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]