Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Roulin A. (2002) Short- and long-term fitness correlates of rearing conditions in Barn Owls Tyto alba. ARDEA 90 (2): 259-267
Van 1988-99 werd in het westen van Zwitserland een populatie Kerkuilen Tyto alba intensief gevolgd, die de beschikking had over 110 verschillende nestkasten. Gedurende het broedseizoen werden de kasten regelmatig gecontroleerd, werden uitgekomen jongen geringd en werd de groei van de kuikens intensief gevolgd om te onderzoeken of de datum en de volgorde van uitkomen en de grootte van het broedsel gearelateerd waren aan lichaamgrootte en overleving. De overleving van de kuikens nam af met de grootte van de broedsels, en was aan het einde van het broedseizoen lager dan aan het begin. Binnen een nest hadden de laatst geboren kuikens een kleinere kans om te overleven dan de eerste kuikens. Echter, de overlevenden uit grotere broedsels hadden grotere poten (langere tarsus) dan die uit kleinere broedsels. Binnen een nest werden de meest dominante uilskuikens het grootst. Paren die vroeg broedden en de grootste broedsels produceerden, hadden de meeste kans om aan een volgende generatie bij te dragen. Hoewel er dus allerlei verbanden lijken te bestaan tussen geboortedatum, broedselgrootte en rangorde en de vroege overleving, werden er geen aanwijzingen gevonden dat deze factoren van grote invloed zijn op hun latere broedsucces.


[close window] [previous abstract] [next abstract]