Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Marchesan M. (2002) Operational sex ratio and breeding strategies in the Feral Pigeon Columba livia. ARDEA 90 (2): 249-257
De operationele geslachtsverhouding (OSR) is de ratio tussen het aantal vruchtbare vrouwtjes en het aantal sexueel actieve mannetjes in een populatie. De vraag die in deze studie wordt gesteld is of verandering van de OSR invloed heeft op de stabiliteit van paren en op de mate van sperma competitie. Dit werd onderzocht bij een kolonie Stadsduiven Columba livia, die normaal monogaam zijn en waarbij partners vaak langdurig bij elkaar blijven. Het experiment dat werd gedaan is dat gedurende de eerste helft van het broedseizoen de helft van de vrouwtjes werd weggevangen, waarna er tweemaal zoveel mannetjes als vrouwtjes waren. In de tweede helft van het broedseizoen werden de vrouwtjes weer losgelaten, en in deze periode waren er even veel mannen als vrouwen. Bij het overschot aan mannen was het broedsucces lager, voornamelijk omdat er meer eieren vernield werden. Ook scheidden partners vaker van elkaar in vergelijking met de gelijke geslachtsverhouding. Er waren echter geen verschillen in hoe vaak buitenechtelijke copulaties werden waargenomen, wat er op wijst dat de OSR geen effect heeft op sperma competitie. De resultaten suggereren dat de OSR een indirect effect heeft op de mate van competitie tussen mannen: ongepaarde mannen vernielen nesten en dit kan een strategie zijn om de stabiliteit van bestaande paren te verlagen zodat vrouwtjes voor een nieuwe partner kiezen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]