Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Groen N.M. & Hemerik L. (2002) Reproductive success and survival of Black-tailed Godwits Limosa limosa in a declining local population in the Netherlands. ARDEA 90 (2): 239-248
In een studie aan een gemerkte populatie van de Grutto Limosa limosa werden in de periode 1984-87 jaarlijks 70 tot 95 broedparen met hun kuikens gevolgd. Gemeten werden de legselgrootte, het uitkomstpercentage, het percentage vliegvlugge jongen, de overleving van kuikens in het eerste jaar en het percentage van de als kuiken geringde Grutto’s dat werd teruggezien in het studiegebied. Het uitkomstpercentage van nesten volgens de Mayfield (1975) methode varieerde van 41.4% tot 74.6%. De overleving van kuikens tot het vliegvlugge stadium (20.8%) was in natte, koude voorjaren significant lager (44.4%) dan in voorjaren met gemiddelde temperaturen en neerslaghoeveelheid. Het broedsucces (productiviteit) van paren lag tussen 0.58 en 1.18 kuiken per paar. In de loop van de studie daalde het broedsucces aanzienlijk. De kans dat Grutto’s die als kuiken zijn geringd, in het studiegebied worden teruggezien, is voor vrouwtjes 0.021 per maand en voor mannetjes 0.017 per maand. Dit betekent voor vrouwtjes een gemiddelde leeftijd bij de laatste waarneming van circa 4 jaar (49 maanden) en voor mannetjes circa 5 jaar (59 maanden). Onder de Grutto’s die als kuiken in het studiegebied waren geringd en er terugkeerden, bevonden zich meer mannetjes dan vrouwtjes. Dit komt overeen met de eerder gevonden grotere dispersie van vrouwtjes. De jaarlijkse overleving van broedvogels in het studiegebied was 81.4% per jaar. Uit de hier gepresenteerde gegevens blijkt dat de jaarlijkse sterfte van de populatie niet wordt gecompenseerd door de aanwas van jongen. De populatie in het studiegebied daalde van gemiddeld 105 broedparen in 1984-1987 naar 51 broedparen in 2001.


[close window] [previous abstract] [next abstract]