Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Nijman V. (2004) Magnitude and timing of migrant raptors in central Java, Indonesia. ARDEA 92 (2): 161-168
Elk najaar migreren grote aantallen vogels van Oost-AziŽ naar hun winterkwartieren in Indochina en IndonesiŽ, maar er is slechts weinig bekend over de timing en kwantiteit van (roofvogel)trek langs deze migratieroute. Tussen 1998 en 2001 is de najaarstrek van roofvogels door het Dienggebergte in Midden-Java bestudeerd. Tellingen vonden plaats op zes telstations loodrecht op het migratiefront. Jaarlijks, over een periode van acht weken tussen eind september en midden november, migreerden minstens 30 000 roofvogels door het Dienggebergte, hoofdzakelijk Chinese Sperwers Accipiter soloensis (jaarlijks ongeveer 23 000 individuen), Kleine Sperwers A. gularis (3500) en Aziatische Wespendieven Pernis ptilorhyncus (2500). De migratiepiek, gedurende welke 75% van de migranten passeerde, nam een periode van twee tot vier weken in beslag (Chinese Sperwer: 14 d; Kleine Sperwer: 18 d; Aziatische Wespendief: 29 d). Het Dienggebergte is ťťn van minder dan tien locaties in Zuidoost-AziŽ waarvan we weten dat er meer dan 10 000 roofvogels per jaar passeren. Het monitoren van roofvogels op andere plekken langs de Australaziatische migratieroute is nodig om een beter inzicht te krijgen in de doorkomst, soortensamenstelling en soorts-, leeftijds- en seksespecifieke migratiepatronen van Oost-Aziatische roofvogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]