Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pandolfi M., Gaibani G. & Tanferna A. (2004) Depicts the number of breeding pairs reliably the status of Peregrine Falcon Falco peregrinus? ARDEA 92 (2): 247-251
Om de status van een niet eerder bestudeerde lokale populatie Slechtvalken Falco peregrinus vast te stellen, zijn tellingen van het aantal territoriale en broedende paren en kwantificering van de reproductie niet toereikend. Bij een studie van Slechtvalken in een Nationaal Park en omgeving in Zuid-ItaliŽ waren dichtheid en broedsucces aan de hoge kant in vergelijking met waarden verkregen elders in het verspreidingsgebied. Echter, in het tweede jaar van de studie bleek het aantal vrouwtjes broedend in jeugdkleed meer dan te zijn verdubbeld. Deze vervangingen traden vooral buiten het Nationaal Park op, mogelijk als gevolg van menselijke activiteiten. Omdat de jaarlijkse jongenproductie van paren met een oudervogel in jeugdkleed slechts 0,7 jong was (tegen gemiddeld 2,0 jongen bij volwassen paren), kan een toenemend aantal broedvogels in jeugdkleed belangrijke gevolgen hebben voor de demografie van een populatie. Een snelle turn-over in een populatie van een lang levende soort, of die nu door dispersie dan wel door sterfte wordt veroorzaakt, en zeker indien de vervangers in jeugdkleed zijn, is een waarschuwing dat er binnen de populatie problemen zijn. De alarmbel zal eerder klinken wanneer in populatieonderzoek naast meting van het aantal paren en de reproductie ook de veranderingen in de leeftijdsopbouw van de broedparen worden bijgehouden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]