Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lindstr÷m K.M., van der Veen I.T., Legault B.A. & Lundstr÷m J.O. (2003) Activity and predator escape performance of Common Greenfinches Carduelis chloris infected with Sindbis virus. ARDEA 91 (1): 103-111
In het algemeen zijn er geen klinische effecten van virusinfecties op vogels bekend. In deze studie is onderzocht hoe de spontane activiteit en de opvliegsnelheid, volgend op een gesimuleerde roofvogelaanval, door een virusinfectie worden be´nvloed. En meer in het bijzonder: of er indirecte negatieve effecten van virusinfecties bestaan. Daartoe werden Groenlingen Carduelis chloris experimenteel ge´nfecteerd met een natuurlijk voorkomend virus; als controlebehandeling werden de vogels met een zoutoplossing ge´njecteerd. Op de dag dat de immuunreactie het hoogst was na een virusinjectie, verlaagden de Groenlingen hun activiteit ten opzichte van een vergelijkbare dag na een injectie met een zoutoplossing. Echter, in deze studie was het moeilijk tijdseffecten van viruseffecten te scheiden. Daarom moeten de resultaten voorzichtig worden ge´nterpreteerd. Ge´nfecteerde Groenlingen hadden een tragere opvliegsnelheid na een gesimuleerde roofvogelaanval dan vˇˇr de infectie. Dit was niet het geval wanneer de vogels met een zoutoplossing waren behandeld. Het effect in opvliegsnelheid was alleen zichtbaar in de avond, wanneer de vogels zwaarder waren. In de ochtend, wanneer de vogels nog licht zijn, schijnen ze nog te kunnen compenseren voor hun infectie. Maar als ze zwaarder zijn, lukt ze dat niet meer. Deze studie geeft aan dat, ondanks het gebrek aan aanwijsbare klinische gevolgen van een virusinfectie, vogels wel degelijk fitnesskosten kunnen ondergaan door een virusinfectie. Vooral een lagere snelheid tijdens het ontsnappen aan roofdieren kan fatale gevolgen hebben.


[close window] [previous abstract] [next abstract]