Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wiebe K.L. & Elchuk C.L. (2003) Correlates of parental care in Northern Flickers Colaptes auratus: Do the sexes contribute equally while provisioning young? ARDEA 91 (1): 91-101
Het gedrag van nestelende Gouden Grondspechten Colaptes auratus werd onderzocht om na te gaan of factoren zoals leeftijd en geslacht van de oudervogels, leeftijd van de jongen, omgevingstemperatuur en legselgrootte, verschillen in broedintensiteit en het type broedzorg konden verklaren. Op grond van 156 waarnemingsprotocollen van 39 wijfjes en 38 mannetjes Gouden Grondspechten in Brits-Columbia werd vastgesteld dat wijfjes gemiddeld 5% meer tijd besteedden aan het foerageren, maar dat er tussen de beide seksen geen verschil bestond in de hoeveelheid aangedragen voedsel. Mannetjes besteedden ongeveer 5% meer tijd in het nest om de jongen warm te houden of te voeren. Wanneer de omgevingstemperatuur daalde, bleken beide ouders gemiddeld meer tijd in het nest door te brengen, terwijl er minder werd gefoerageerd. Het aantal voedselafdrachten tijdens koud weer was significant kleiner (0,85 bezoeken per ouder u-1) dan tijdens milde omstandigheden (0,97 bezoeken per ouder u-1). Dit gold zowel voor ervaren broedvogels als voor vogels die voor de eerste keer broedden. Bij grotere legsels besteedden beide ouders meer tijd aan foerageren dan aan broedzorg in het nest, maar het aantal voedselafdrachten nam niet significant toe. De vergelijking tussen de seksen wees uit dat wijfjes en mannetjes Gouden Grondspechten beiden evenveel energie besteedden aan het foerageren en het aanbrengen van voedsel, maar dat de mannetjes over het gehele broedseizoen gerekend meer tijd aan het legsel besteedden en meer investeren in de jongenzorg dan wijfjes.


[close window] [previous abstract] [next abstract]