Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Barbosa A., Merino S., Cuervo J.J., De Lope F. & Moller A.P. (2003) Feather damage of long tails in Barn Swallows Hirundo rustica. ARDEA 91 (1): 85-90
Bij veel vogelsoorten hebben de mannetjes extravagant lange staarten, die waarschijnlijk het product zijn van zowel natuurlijke als seksuele selectie. Natuurlijke selectie zal een staart zo ‘bouwen’ dat het de overlevingswaarde van zijn drager verhoogt. Seksuele selectie daarentegen leidt juist tot staarten die in principe nadelig zijn voor de drager. Mannetjes die zich zo’n staart kunnen veroorloven, moeten dus van goede kwaliteit zijn, waardoor ze voor vrouwtjes aantrekkelijk zijn. Deze korte studie draagt nieuwe munitie aan in het langlopende debat tussen voorstanders van beide typen van selectie. Mannetjes van de Boerenzwaluw Hirundo rustica hebben verlengde buitenste staartpennen. Eerdere studies hebben duidelijk laten zien dat dit een kenmerk is waar vrouwtjes hun partner op kiezen. Het nadeel van deze staartpennen is echter dat ze ook gemakkelijk kunnen breken, wat mogelijk, naast een aërodynamisch nadeel bij het vliegen, een reductie in manoeuvreerbaarheid oplevert. In een Deens en een Spaans studiegebied was de kans op gebroken staartpennen het grootst bij mannetjes met langere staarten. Dit wijst erop dat het hebben van een extra lange staart inderdaad een handicap kan zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]