Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Verkuil Y., van der Have T.M., van der Winden J. & Chernichko I.I. (2003) Habitat use and diet selection of northward migrating waders in the Sivash (Ukraine): The use of Brine Shrimp Artemia salina in a variably saline lagoon complex. ARDEA 91 (1): 71-83
Tijdens de voorjaarstrek verblijven grote aantallen steltlopers enkele weken in het Sivash-gebied (Zwarte Zee, Oekraïne). Ze zoeken naar voedsel in brakke lagunes met bentische prooisoorten of in hypersaline lagunes met voornamelijk aquatische Pekelkreeftjes Artemia salina. Wij tonen aan dat specialisatie op deze laatste, ongebruikelijke prooi lonend kan zijn. Teruggevonden gekleurmerkte Bonte Strandlopers Calidris alpina verbleven uitsluitend in één habitattype. In hypersaline lagunes besteedden Bonte Strandlopers en Krombekstrandlopers C. ferruginea 84,6% van hun tijd aan foerageren, tegen 69,0% bij soortgenoten en Breedbekstrandlopers Limicola falcinellus die in de brakke lagune foerageerden. De piksnelheid waarmee Pekelkreeftjes uit het water werden gehaald, daalde tot 45,9-76,8% wanneer het regende of schemerde. Beperkt zicht beperkte waarschijnlijk ook het nachtelijk foerageren, en inderdaad nam de foerageeractiviteit tijdens schemering af. Bonte Strandlopers en Krombekstrandlopers waren in staat Pekelkreeftjes met hoge snelheid te verwerken: de hannestijd was resp. 0,58 en 0,54 sec prooi- 1, wat suggereert dat ze gebruikmaakten van ‘surface tension transport’ om de prooi door de snavel te transporteren. Breedbekstrandlopers leken daar met een hannestijd van 0,87 sec prooi-1 niet toe in staat. Vangstgegevens laten zien dat in de populatie Bonte Strandlopers die zich op Pekelkreeftjes concentreerden, de gewichtstoename gelijk was aan die bij soortgenoten in de brakke lagune. Breedbekstrandlopers, waarvan al bekend was dat ze de brakke gebieden prefereren, haalden een hoge gewichtstoename in het brakke gebied. Ook schattingen van gewichtstoenames op basis van de piksnelheden laten zien dat onder goede weersomstandigheden het Pekelkreeftje een profijtelijke prooikeuze kan zijn voor Bonte Strandlopers en Krombekstrandlopers, maar waarschijnlijk niet voor Breedbekstrandlopers.


[close window] [previous abstract] [next abstract]