Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Stenhouse I.J. (2003) Egg loss in Sabine's Gull Larus sabini as a result of interaction with Lesser Snow Geese Anser caerulescens. ARDEA 91 (1): 125-126
In East Bay, Southampton Island, Nunavut, Canada, lopen families Sneeuwganzen Anser caerulescens door de broedgebieden van Vorkstaartmeeuwen Larus sabini. Er wordt een waarneming beschreven van een nestelende Vorkstaartmeeuw die bij herhaling probeert een familie ganzen uit de omgeving van het nest te verdrijven. De gevechten leidden tot een gebroken en een gebarsten ei. Het derde ei kwam normaal uit, terwijl de inhoud van het gebroken ei door de meeuw werd geconsumeerd. Het verlies van eieren bij de Vorkstaartmeeuw door dergelijke interacties, zeker in een jaar waarin de natuurlijke predatie laag is, heeft negatieve consequenties voor het reproductieve succes van de soort. De recentelijk sterk toegenomen populaties Sneeuwganzen kunnen dan ook tot steeds grotere schade leiden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]