Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sangster G., Van Den Berg A.B., van Loon A.J. & Roselaar C.S. (2003) Dutch avifaunal list: Taxonomic changes in 1999-2003. ARDEA 91 (2): 279-285
In dit tweede overzicht sinds de publicatie van Voous (1977) worden beslissingen besproken die de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA) in de periode van januari 1999 tot oktober 2003 heeft genomen omtrent taxonomische wijzigingen van vogelsoorten die op de Nederlandse lijst staan. De wijzigingen kunnen worden onderverdeeld in vijf groepen: (1) van acht soorten is de wetenschappelijke naam veranderd, zodat deze grarnmaticaal juist wordt (Alopochen aegyptiaca, Pluvialis dominica, Actitis macularius, Phalaropus fulicarius, Chlidonias hybrida, Delichon urbicum, Saxicola maurus, Regulus ignicapilla); (2) van twee soorten is een andere wetenschappelijke naam noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke naam gebaseerd was op een verkeerd ge"identificeerd typeexemplaar (Phylloscopus ibericus, Lanius isabellinus); (3) zes soorten worden monotypisch, omdat ondersoorten die niet in Nederland zijn vastgesteld, nu als aparte soort worden beschouwd (Milvus milvus, Aquila pomarina, Larus cachinnans, Sylvia nana, Sylvia hortensis, Ficedula parva); (4) twee soorten worden polytypisch, omdat daartoe nu taxa worden gerekend die voorheen als aparte soort werden beschouwd (Larus fuscus, Acrocephalus scirpaceus); (5) tien wetenschappelijke namen zijn gewijzigd als resultaat van revisies op het genusniveau (Anas strepera, A. faicata, A. penelope, A. americana, Phalacrocorax pygmeus, P. aristotelis, Grus virgo, Calidris himantopus, Bubo scandiacus, Emberiza calandra).


[close window] [previous abstract] [next abstract]