Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Brambilla M. & Rubolini D. (2004) Water Rail Rallus aquaticus breeding density and habitat preferences in northern Italy. ARDEA 92 (1): 11-17
Door hun geheimzinnige levenswijze weten we relatief weinig van Waterrallen Rallus aquaticus af. In de onderhavige bijdrage onderzochten de auteurs de habitatkeuze van Waterrallen in Noord-ItaliŽ. In een 21,6 ha groot moerasgebied werden 20 territoriale paren gevonden. Van ieder paar werden de waarnemingen van roepende vogels tijdens 20 bezoeken op een kaart nauwkeurig ingetekend. Ieder paar had een vrij klein en niet-overlappend territorium. Voor ieder paar werd in een straal van 20 meter rond het centrum van het territorium de vegetatiestructuur gemeten. Die structuur werd vergeleken met die van 40 aselect gekozen punten in het moeras. Een vergelijking tussen deze metingen toonde aan dat Waterrallen bij voorkeur in nattere stukken met veel riet en lisdodde zaten, terwijl de drogere gebieden gemeden werden. Dit is consistent met een eerdere studie uit Wales.


[close window] [previous abstract] [next abstract]